• Szkolenia z zakresu eko-innowacji

    15.08.2011

    W dniach 2-3 czerwca w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi odbyły się szkolenia dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych. Szkolenie pt. „Zarzadzanie Eko-Innowacjami” zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Uczelnie.

    czytaj więcej >>>
  • Eko-innowacje wyzwaniem dla przedsiębiorczości akademickiej

    16.08.2011

    Wydarzeniem inaugurującym projekt pt. „Eko-Innowacja wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” było zorganizowanie przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi Konferencji pt. „Eko-Innowacje wyzwaniem dla przedsiębiorczości akademickiej”.

    czytaj więcej >>>
  • Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

    16.08.2011

    Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest samorządową, niepubliczną szkołą wyższą. Powołanie Uczelni jest inicjatywą lokalną, a utworzona została przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" w skład którego wchodzą samorządy powiatu tucholskiego.

    czytaj więcej >>>
  • Targi TECHNICON-INNOWACJE w Gdańsku

    07.10.2011

    Miło nam poinformować, że w dniach 27-28 października br. na targach TECHNICON-INNOWACJE Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi będzie prezentowała projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

    czytaj więcej >>>
  • Ochrona środowiska

    09.05.2012

    Ochrona środowiska jest jednym największych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym człowiekiem. Dlatego Makita wdrożyła szereg procedur, które chronią przyrodę i pozwalają zachować dotychczasowe zdobycze cywilizacji.

    czytaj więcej >>>
  • Problem przepełnienia składowisk odpadów

    09.05.2012

    Problem przepełnienia składowisk odpadów, a z drugiej strony silny popyt na niektóre surowce sprawił, że rozpoczęły się poszukiwania racjonalnych sposobów umożliwiających pozyskiwanie tych surowców z taniego źródła, jakim wydają się odpady.

    czytaj więcej >>>
  • Portal Funduszy Europejskich

    23.09.2012

    Środki z budżetu Unii Europejskiej – skąd i na co?

    czytaj więcej >>>
  • Portal Funduszy Europejskich - poradnik beneficjenta

    23.09.2012

    Środki z budżetu Unii Europejskiej – poradnik beneficjenta

    czytaj więcej >>>
  • Water Research to Market

    23.12.2012

    Badania i rynek wodno-ściekowy

    czytaj więcej >>>
  • EKO-TARGI w Tucholi

    15.04.2013

    Mamy przyjemność zaprosić Państwa na EKO-TARGI organizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz Nadleśnictwo Trzebciny.Targi będą imprezą towarzyszącą Europejskich Mistrzostw Drwali organizowanych w Tucholi już po raz 5. Mistrzostwa Drwali odbędą się tradycyjnie w ramach Dni Borów Tucholskich organizowanych w tym roku po raz 54 w terminie 5-6 lipca 2013r.

    czytaj więcej >>>
  • Innowacje z Warmii i Mazur

    20.05.2013

    Z końcem maja 2013 r. Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” kończy Projekt „INNOWACJE z Warmii i Mazur”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    czytaj więcej >>>

Aktualności

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na EKO-TARGI organizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz Nadleśnictwo Trzebciny.
Zobacz więcej >>

Dostępna ankieta pt "Inwentaryzacja projektów Eko-Innowacyjnych w Polsce - Ankieta dla Uczelni Wyższych",
Zapraszamy do wypełnienia ankiety >>

Zobacz więcej aktualności >>


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?


Witamy na Portalu Eko-InnowacjiWyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

www.wszs.tuchola.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest uczelnią, której misją jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów na kierunkach
* Leśnictwo
* Architektura Krajobrazu
* Inżynieria Środowiska
oraz prowadzenie badań naukowych w dziedzinach przyrodniczo-technicznych. Dzięki prezentacji świata przyrody w sposób praktyczny i zrozumiały dla każdego, aktywnie uczestniczy w szeroko rozumianej popularyzacji kultury naukowej przyrodniczo-technicznej

Partnerzy: