Portal

Aktualności
Kalendarz
Regulamin


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?

Innowacje z Warmii i Mazur
Z końcem maja 2013 r. Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” kończy Projekt „INNOWACJE z Warmii i Mazur”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EKO-TARGI w Tucholi
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na EKO-TARGI organizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz Nadleśnictwo Trzebciny.Targi będą imprezą towarzyszącą Europejskich Mistrzostw Drwali organizowanych w Tucholi już po raz 5. Mistrzostwa Drwali odbędą się tradycyjnie w ramach Dni Borów Tucholskich organizowanych w tym roku po raz 54 w terminie 5-6 lipca 2013r.
Water Research to Market
Badania i rynek wodno-ściekowy
Portal Funduszy Europejskich
Środki z budżetu Unii Europejskiej – skąd i na co?
Portal Funduszy Europejskich - poradnik beneficjenta
Środki z budżetu Unii Europejskiej – poradnik beneficjenta
Europejski plan działań w zakresie technologii środowiskowych (ETAP)
Europejski plan działań w zakresie technologii środowiskowych (ETAP) promuje eko-innowacyjność i wzrost zapotrzebowania na technologie środowiskowe
Problem przepełnienia składowisk odpadów
Problem przepełnienia składowisk odpadów, a z drugiej strony silny popyt na niektóre surowce sprawił, że rozpoczęły się poszukiwania racjonalnych sposobów umożliwiających pozyskiwanie tych surowców z taniego źródła, jakim wydają się odpady.
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska jest jednym największych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym człowiekiem. Dlatego Makita wdrożyła szereg procedur, które chronią przyrodę i pozwalają zachować dotychczasowe zdobycze cywilizacji.
Targi TECHNICON-INNOWACJE w Gdańsku
Miło nam poinformować, że w dniach 27-28 października br. na targach TECHNICON-INNOWACJE Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi będzie prezentowała projekt pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
Eko-innowacje wyzwaniem dla przedsiębiorczości akademickiej
Wydarzeniem inaugurującym projekt pt. „Eko-Innowacja wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” było zorganizowanie przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi Konferencji pt. „Eko-Innowacje wyzwaniem dla przedsiębiorczości akademickiej”.
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest samorządową, niepubliczną szkołą wyższą. Powołanie Uczelni jest inicjatywą lokalną, a utworzona została przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" w skład którego wchodzą samorządy powiatu tucholskiego.
Szkolenia z zakresu eko-innowacji
W dniach 2-3 czerwca w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi odbyły się szkolenia dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych. Szkolenie pt. „Zarzadzanie Eko-Innowacjami” zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Uczelnie.