Portal

Aktualności
Kalendarz
Regulamin


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?

Europejski plan działań w zakresie technologii środowiskowych (ETAP)

Europejski plan działań w zakresie technologii środowiskowych (ETAP) promuje eko-innowacyjność i wzrost zapotrzebowania na technologie środowiskowe. Zainicjowany w 2004 r. przez Radę Europy obejmuje szerokie spektrum działań: promowanie działalności badawczo-rozwojowej, uruchamianie funduszy, pomoc w kierowaniu popytem i poprawa warunków rynkowych. Plan ten bezpośrednio nawiązuje do trzech aspektów Strategii Lizbońskiej: rozwój, miejsca pracy i środowisko.

ETAP obejmuje szerokie spektrum zadań zebranych w trzech grupach tematycznych:
Od badań do rynku:
1/ Rozwój i ukierunkowanie na badania, demonstrację oraz rozpowszechnianie informacji
2/ Platformy Technologiczne
3/ Weryfikacja technologii środowiskowych
Poprawa warunków rynkowych:
4/ Cele wykonawcze
5/ Uruchamianie środków finansowych (granty i pożyczki)
6/ Instrumenty rynkowe
7/ Zielone zamówienia publiczne
8/ Podnoszenie świadomości społeczeństwa oraz szkolenia
Działania w skali globalnej:
9/ Wspieranie eko-technologii w Krajach Rozwijających się i promowanie inwestycji zagranicznych
Bliższe szczegóły na temat ETAP można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/etap/

Źródło: Komisja Europejska