Portal

Aktualności
Kalendarz
Regulamin


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?

Innowacje z Warmii i Mazur

Z końcem maja 2013 r. Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” kończy Projekt „INNOWACJE z Warmii i Mazur”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Projektu udało nam się zrekrutować 80 pomysłodawców z Warmii i Mazur, którzy mieli ciekawe i innowacyjne pomysły na biznes. Byli to naukowcy, doktoranci, studenci oraz absolwenci szkół wyższych z woj. warmińsko-mazurskiego. W ramach procesu rekrutacji każdy z kandydatów odbył rozmowę z psychologiem oraz ekspertem Due Dilligence. Psycholog badał predyspozycje kandydatów do prowadzenia z sukcesem własnego biznesu natomiast ekspert sprawdzał, na jakim etapie są prace badawcze, oceniał wiedzę nt. rynku, konkurencji itd. Kandydaci prezentowali takie dziedziny jak: biotechnologia, ochrona środowiska, nauki techniczne, matematyka czy prawo. Na tej podstawie – dzięki wsparciu i kompetencji ekspertów - z 80 - tki kandydatów wyłoniliśmy w ramach dwóch edycji 20 osób charakteryzujących się największym potencjałem biznesowym proponowanego przedsięwzięcia.
Dzięki uczestnictwu w Projekcie Uczestniczki i Uczestnicy mieli możliwość wyjazdu do najlepszych inkubatorów innowacyjności w Polsce („Zainwestujmy w Innowacje - Inkubator Technologiczny w Lublinie, „Nickel Inkubator – wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych” w Poznaniu), ale nie tylko. Podczas tych wyjazdów Uczestnicy mogli zobaczyć, pod jakim kątem analizuje się pomysły, jakie branże i projekty mają największe szanse na dofinansowanie oraz jakie mogą być powody odniesienia sukcesu czy porażki podczas otwierania własnego biznesu, opartego na rozwiązaniach wywodzących się z działań przedsiębiorczości akademickiej.
Co ważniejsze, przez niespełna 200 godzin indywidualnego doradztwa Uczestnicy i Uczestniczki pracowały/li z analitykami finansowymi nad szczegółową dokumentacją typu spin off danego pomysłu oraz współpracowali z prawnikiem, który oceniał stan prawny i możliwość komercjalizacji opracowanego przedsięwzięcia typu spin off; sprawdzał, które projekty są opatentowane, jak można je chronić i przede wszystkim czyją są własnością. Dzięki temu zostały przygotowane profesjonalne oferty inwestorskie pomocne i niezbędne w dalszym staraniu się o uzyskanie kapitału zalążkowego (seed) na rozwój swoich prac badawczych oraz dopracowanie pod kątem wprowadzeniach ich w prawdziwie funkcjonujący rynek. Przygotowane w toku intensywnych prac biznesplany (oferty inwestorskie) są swoistą wartością dodaną dla naukowców ze względu na możliwość udziału w wydarzeniach inwestycyjnych w całej Polsce tzw. pitching sessions, które służą łączeniu świata biznesu i nauki.
„Uczestnictwo w projekcie jest ogromnym doświadczeniem, pozwalającym uzyskać specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Bezpłatne szkolenia z wykwalifikowanymi specjalistami zapewniają podniesienie kompetencji w zakresie samodzielnego zarządzania. Jeśli masz ciekawy pomysł i chcesz go zrealizować - projekt ten jest dużą szansą na nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami.” Uczestniczka II edycji, doktorantka UWM
Następnym etapem było szkolenie z prezentacji i negocjacji pomysłu przed inwestorem prowadzone przez wykwalifikowanego praktyka, anioła biznesu zrzeszonego w sieci Lewiatan Business Angels, które miało na celu bezpośrednie przygotowanie pomysłodawców do spotkania z inwestorami. Co więcej Uczestnicy odbyli również jednodniowe szkolenie Gender Mainstreaming dotyczące istotnych różnic między kobietami a mężczyznami w biznesie oraz środowisku naukowym. Ostatnim etapem Projektu była autorska prezentacja proponowanego przedsięwzięcia biznesowego oraz rozmowa z potencjalnymi inwestorami w formie egzaminu końcowego w ramach Projektu – jak z popularnego na całym świecie programu Dragon’s Den. Na koniec tego etapu każda z Uczestniczek i Uczestników otrzymał unikatowy certyfikat uczestnictwa w cyklu indywidualnego doradztwa i szkoleń oraz zaświadczenie udziału w Projekcie zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
Ale to nie były jedyne korzyści płynące z udziału w Projekcie… Dzięki spotkaniom z potencjalnymi inwestorami i rozmowom kuluarowym kilku osobom/zespołom udało się pozyskać finansowanie na dalsze działania. W ramach działań prowadzonych w Projekcie powstały 4 start – up'y oparte na pomysłach akademickich z uczelni Warmii i Mazur, a kilka projektów jest w trakcie dalszych negocjacji.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.iwm.fnm.pl Oto wypowiedzi naszych Uczestników na temat udziału w Projekcie:
„Takie projekty powinny być bardziej rozpowszechniane i udostępniane na wyższych uczelniach ze względu na to, że studenci mają dobre pomysły, ale brak im wiedzy jak to zrobić a Fundacja Nowe Media jest odpowiednim elementem w tej układance.“ Uczestnik II edycji, student UWM
"Plusem tego projektu przede wszystkim jest aktywizacja doktorantów, młodych pracowników nauki, którzy nie wiedzą co z tym fantem zrobić. Bardzo często pomysły lądują na półce laboratorium badawczego i tyle.. Nie wiedzą gdzie z tym iść i czy to się sprzeda, jak nie wiedzą czy to się sprzeda to nie wiedzą gdzie z tym iść i się tym nie interesują.. Także to jest bardzo dobra strona tego projektu Poleciłbym ten projekt każdemu." Uczestnik I edycji, doktorant UWM
„Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że na pewno warto wziąć udział w takim projekcie, nawet jeżeli na jakimś etapie okazałoby się, że pomysł jest nietrafiony, czy niemożliwy do realizacji. Takie projekty są potrzebne i dają przede wszystkim szansę na poznanie możliwości realizacji własnych pomysłów. Wrażenia są pozytywne, zarówno jeżeli chodzi o organizację całego tego przedsięwzięcia, jak i o efekty współpracy. Projekt daje nie tylko wiedzę, ale też, a może przede wszystkim, konstruktywną krytykę realizowanego pomysłu.“ Uczestnik II edycji, doktorant UWM