Portal

Aktualności
Kalendarz
Regulamin


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?

Szkolenia z zakresu eko-innowacji

W dniach 2-3 czerwca w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi odbyły się szkolenia dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych. Szkolenie pt. „Zarzadzanie Eko-Innowacjami” zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Uczelnie pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

W programie szkoleń odbyły się zajęcia m.in. z zakresu prawa autorskiego, własności intelektualnej, zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania projektami badawczymi oraz wdrażania innowacyjności. Wśród wykładowców szkoleń znalazły się osoby z całego kraju, wśród nich również reprezentanci przedsiębiorstw oraz instytucji realizujących w swoich działaniach innowacyjne rozwiązania.

Kolejny blok szkoleń zostanie przeprowadzony na początku listopada br. Organizacja kolejnych zajęć będzie miała na celu przekazanie wiedzy z zakresu komercjalizacji technologii oraz z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej czyli szeroko rozumianych podstaw biznesu. Realizowana tematyka ma przynieść efekt w postaci rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, która w szczególności będzie skupiać swoje zainteresowania na opracowaniu ekologicznych produktów, usług, procesów produkcji i zarządzania. Organizacja cyklu szkoleń z zakresu eko-innowacji ma się również przyczynić do zbudowania platformy porozumienia pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym.