Portal

Aktualności
Kalendarz
Regulamin


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?

Eko-innowacje wyzwaniem dla przedsiębiorczości akademickiej

Wydarzeniem inaugurującym projekt pt. „Eko-Innowacja wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” było zorganizowanie przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi Konferencji pt. „Eko-Innowacje wyzwaniem dla przedsiębiorczości akademickiej”. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z aktualną sytuacją w obszarze badań i głównymi kierunkami rozwoju Eko-Innowacji w Polsce. W Konferencji udział wzięli m.in. pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci uczelni wyższych, przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, stowarzyszeń, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne rozwiązania. Organizacja cyklu konferencji ma się przyczynić do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz do zmniejszenia barier pomiędzy sferą nauki i biznesu. Konferencje będą przedstawiały najlepsze przykłady innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez przedsiębiorców.

Terminarz i tematyka konferencji organizowanych w ramach projektu:

I 04.2011
„Eko-Innowacje wyzwaniem dla przedsiębiorczości akademickiej”
II 10.2011
„Eko-Innowacje efektem symbiozy nauki i biznesu - dobre przykłady Eko-Innowacji”
III 12.2011
„Akademickie zapotrzebowanie na Eko-Innowacje czyli jak funkcjonują parki technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości”
IV 03.2012
„Bariery we wdrażaniu i w komercjalizacji Eko-Innowacji w Polsce”
V 09.2012
„Perspektywy rozwoju Eko-Innowacji w Polsce”
VI 12.2012
„Przedsiębiorczy naukowiec - innowacyjny przedsiębiorca – podsumowanie realizacji projektu pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych”