Portal

Aktualności
Kalendarz
Regulamin


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest samorządową, niepubliczną szkołą wyższą. Powołanie Uczelni jest inicjatywą lokalną, a utworzona została przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" w skład którego wchodzą samorządy powiatu tucholskiego.

Uczelnia swą działalność rozpoczęła w 2003 roku, wówczas to po raz pierwszy w dziejach powiatu tucholskiego rozpoczął się proces kształcenia na poziomie wyższym.

W roku akademickim:
2003/2004 uruchomiono kierunek Inżynieria Środowiska. 7- semestralne studia inżynierskie.
2005/2006 uruchomiono kierunek Leśnictwo. 8- semestralne studia inżynierskie.
2006/2007 uruchomiono kierunek Architektura Krajobrazu. 7 semestralne studia inżynierskie.

Jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w Polsce, kształcącą na kierunku Leśnictwo, gdzie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym kształci się ok. 800 studentów. Tak ogromne zainteresowanie pogłębianiem wiedzy wynika z położenia uczelni na terenie Borów Tucholskich oraz z funkcjonowania w Tucholi Zespołu Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Zatem Uczelnia jest naturalnym kierunkiem kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną Uczelni stanowią wykładowcy z renomowanych ośrodków naukowych w Polsce: Bydgoszczy, Gdańska, Poznania i Torunia i Warszawy. Dzięki tej kadrze studenci otrzymują najnowocześniejszą wiedzę z zakresu prowadzonych kierunków.

W roku 2007 uczelnię ukończyli pierwsi absolwenci. Niemal wszystkie prace dyplomowe wykonywane przez studentów wynikają z potrzeb zgłoszonych przez samorządy terytorialne, także spoza powiatu tucholskiego. Na potrzeby samorządów są opracowywane projekty, analizy i studia w zakresie prowadzonych kierunków studiów. W uczelni działają koła naukowe: Leśników, Ogrzewnictwa i Wentylacji, Tradycji Regionalnych oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich i Warsztaty Filmowe. Aktywnie działa Akademicki Związek Sportowy.

Tak jak w uczelniach publicznych, studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi otrzymują pomoc stypendialną z budżetu państwa.

Ukończenie studiów na prowadzonych kierunkach poza tytułem inżyniera daje również atrakcyjny zawód i co ważne, poszukiwane na rynku pracy kompetencje.