Inwentaryzacja projektów Eko-Innowacyjnych w Polsce Ankieta dla Uczelni Wyższych

Niniejsza ankieta jest przeprowadzana w ramach projektu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Głównym celem projektu jest komercjalizacja transferu technologii i wiedzy naukowej oraz podniesienie umiejętności zarządzania badaniami naukowymi w dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych.

Narzędziem, które pozwoli na osiągnięcie zakładanego celu jest między innymi wiedza na temat posiadanego przez uczelnie wyższe w Polsce potencjału badawczego w zakresie eko-innowacji. Udzielając odpowiedzi na zawarte w kwestionariuszu działania prosimy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź (jeżeli pytanie nie stanowi inaczej).

Ankieta składa się z 9 pytań.