Portal

Aktualności
Kalendarz
Regulamin


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?

Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w lutym br. rozpoczęła realizację dwuletniego projektu pt. „Eko-Innowacja – wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych” dofinansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Głównym celem projektu jest komercjalizacja transferu technologii i wiedzy naukowej oraz podniesienie umiejętności zarządzania badaniami naukowymi w dziedzinach nauk przyrodniczych i technicznych. W swym podstawowym założeniu projekt zakłada utworzenie na Uczelni Centrum Eko-Innowacji oraz portalu Eko-Innowacji, których zadaniem będzie komercjalizacja wyników prac badawczych, wynalazków, nowych pomysłów, procesów produkcyjnych i technologii, stanowiących szansę dla wdrożenia zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko.

W ramach projektu organizowane są warsztaty praktyczne z udziałem studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracodawców wdrażających innowacyjne rozwiązania. Na początku czerwca zostały zorganizowane szkolenia w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem badaniami naukowymi, zarządzanie projektami badawczymi, prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz wdrażaniem innowacyjności. Kolejny blok szkoleń zaplanowany został na początek listopada br. i będzie obejmował tematykę związaną z komercjalizacją technologii. Projekt ma również przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz do zmniejszenia barier pomiędzy sferą nauki i biznesu, poprzez organizację cyklu konferencji i udział w targach.

Do współpracy przy realizacji projektu serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek administracji publicznej i samorządowej tworzących oraz wdrażających zrównoważone innowacyjne rozwiązania, które lepiej wykorzystują cenne zasoby i ograniczają negatywny wpływ gospodarki na otoczenie. W efekcie realizacja zadań projektowych pomoże w nawiązaniu trwałej współpracy między tymi środowiskami, a w długoterminowej perspektywie przyniesie efekt w postaci rozwoju eko-innowacyjności w gospodarce. Więcej informacji o projekcie i jego realizacji dostępnych jest na stronie internetowej www.projekt.eko-innowacja.pl